Rodzaje gaśnic

Gaśnica to prosty i jednocześnie skuteczny środek gaśniczy, który zwalcza pożary, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się. Zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym biurze, pojeździe i firmie, wymagana jest gaśnica.

Podstawowy podział gaśnic

Ze względu na objętość gaśnicy

 • Podręczna (do 5 litrów) Ta gaśnica jest używana głównie w samochodzie, jako przenośny sprzęt przeciwpożarowy
 • Gaśnica przemysłowa (o pojemności od 5 do 10 litrów) jest używana w zakładach przemysłowych
 • Stacjonarna i mobilna (o pojemności 10 litrów i więcej), przeznaczona do gaszenia dużych pożarów.

Ze względu na zasadę działania

 • Ręczna. Ten typ obejmuje większość przenośnych gaśnic. Są one używane w małych pomieszczeniach i są również przechowywane w pojazdach.
 • Automatycznie aktywowane po podgrzaniu do określonej temperatury lub utrwaleniu dymu w pomieszczeniu. Zazwyczaj takie gaśnice są używane w biurach, magazynach i przemyśle, jako część zintegrowanego systemu gaśniczego.
 • Połączone właściwości gaśnic ręcznych i samozapłonowych

Rodzaje gaśnic

Wszystkie gaśnice działają zgodnie z tą samą zasadą w cylindrze roboczym znajduje się substancja przeciwpożarowa, która pod działaniem ciśnienia jest uwalniana przez dyszę i przyczynia się do gaszenia ognia. Istnieje kilka cech, które określają rodzaj gaśnicy i sposób jej użycia.

Według rodzaju aktywnego środka gaśniczego

 • Proszek
 • Piana
 • Gaz

Ta cecha jest kluczowa dla całej klasyfikacji i określa przeznaczenie sprzętu przeciwpożarowego.

Zasada działania gaśnic

Aby mieć pewność właściwego użycia gaśnicy, należy nie tylko znać jej właściwości, ale także zapoznać się z klasyfikacją zagrożeń pożarowych. Gaśnice są dostępne w sprzedaży w celu gaszenia pożarów różnych klas:

 • A – gdy palą się ciała stałe np. papier, drewno, guma itp.
 • B – podczas spalania substancji płynnych lub topliwych ciał stałych i materiałów np. smoła, benzyna
 • C – przy spalaniu substancji gazowych np. propanu, metanu
 • D – przy spalaniu metali np. magnez, potas
 • E – przy spalaniu instalacji elektrycznych
 • F – przy spalaniu tłuszczów zwierzęcych, olejów (środki gotujące się).

Sposób wyeliminowania pożaru, a także możliwość użycia jednej lub drugiej gaśnicy zależy bezpośrednio od klasy pożaru.

Gaśnice na dwutlenek węgla – gaśnice śniegowe

Zaprojektowane do gaszenia pożarów – łatwopalnych cieczy (benzyna, nafta, olej napędowy), instalacji elektrycznych do 1000 V, okablowania. Zabrania się gaszenia palących się materiałów bez dostępu powietrza. Gaśnice z dwutlenkiem węgla powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia ze względu na to, że znacznie obniżają temperaturę źródła ognia (-78 stopni C) i dzięki osadzaniu się suchego lodu, który izoluje płomień od tlenu i zastępuje go dwutlenkiem węgla.

Gaśnice piankowe

W tych gaśnicach piana jest substancją czynną i prawie w całości składa się z powietrza. Skuteczna w pierwszym etapie pożaru do gaszenia ciał stałych, cieczy łatwopalnych i materiałów topliwych: drewna, papieru, oleju, farb i lakierów. Z wyjątkiem metali alkalicznych i substancji, których spalanie zachodzi bez dostępu powietrza, a także instalacji elektrycznych bez napięcia. Gaśnice pianowe nie mogą gasić instalacji elektrycznych pod napięciem.

Gaśnice proszkowe

Zasada działania opiera się na fakcie, że proszek, pokrywając źródło zapłonu, izoluje go od tlenu, a tym samym zatrzymuje ogień. Proszek może być fosforanowy i węglanowy. Nie dotyczy materiałów, które mogą się palić bez tlenu. Przeznaczone do gaszenia pożarów z produktów ropopochodnych, cieczy łatwopalnych i smarów, rozpuszczalników, ciał stałych, a także instalacji elektrycznych pod napięciem do 1000 V (1 kV).

Dowiedz się więcej o rodzajach gaśnic – https://bhp-praktyk.pl/rodzaje-gasnic-przeciwpozarowych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *