W jaki sposób pracownik może zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

Dziś pracodawcy na bardzo dużą skalę inwestują w swoich pracowników. Opłacają im kursy, przykładowo językowe. Dbają o to, by ich załoga cały czas się rozwijała, a wraz z nią przedsiębiorstwo. Obecnie jednym z najpopularniejszych kursów na jakie posyłani są pracownicy, jest oczywiście kurs na wózki widłowe. Jak jego realizacja wygląda w praktyce i czy każdy nasz pracownik może z niego skorzystać?

Wymagania na kurs na wózek widłowy

Wózek widłowy to pojazd, którego obsługa wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego też obowiązują trzy podstawowe wymagania wobec osób, które chcą do niego przystąpić. Po pierwsze taka osoba musi być pełnoletnia. Kolejny wymóg to posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego. Trzecia kwestia to natomiast brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi tego pojazdu.

Jakie są kategorie wózków widłowych?

Jeśli nasz pracownik spełnia wyżej wspomniane wymagania, należy wybrać konkretną kategorię wózków, na którą ma się szkolić. Wyróżniamy trzy takie kategorie, dające zupełnie inne możliwości.

Pierwsza kategoria I WJO pozwala na obsługę wszystkich wózków widłowych, łącznie ze specjalizowanymi. Osoba, która posiada uprawnienia w tej kategorii, może obsługiwać wózki posiadające dowolny udźwig. Poza tym mogą mieć one również nieograniczoną wysokość podnoszenia oraz mogą być wyposażone w każdy z typów napędu.

Kategoria II WJO daje nieco mniejsze pole do działania, ponieważ posiadając takie uprawnienia można obsługiwać tylko i wyłącznie wózki jezdniowe. Kierujący wózkiem nie ma jednak żadnych ograniczeń co do jego udźwigu, napędu czy też wysokości podnoszenia.

III WJO to kategoria najbardziej ograniczona. Osoba mająca te uprawnienia, może obsługiwać jedynie wózki widłowe jezdniowe. Jest jednak jeszcze inne, spore ograniczenia. Wózek ten nie może wymagać by jego operator znajdował się bezpośrednio w pojeździe bądź też na nim. Nie może on zatem obsługiwać wózków z kabiną czy też podestem.

Decydując się na wybór kategorii dla swoich pracowników warto myśleć o dłuższej perspektywie czasowej. Nawet jeśli w danym momencie wózki konkretnego typu nie są używane, za jakiś czas sytuacja ta może ulec zmianie.

Jak wygląda egzamin na wózek widłowy?

Wybór odpowiedniej kategorii wózków i uczestniczenie w kursie, wieńczy egzamin na wózek widłowy. Odbywa się on przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje odpowiedź na pięć wylosowanych przez osobę egzaminowaną pytań, z czego poprawna odpowiedź musi zostać udzielona na minimum trzy z nich.

Jeśli osoba egzaminowana przejdzie część teoretyczną pomyślnie, wówczas przechodzi się do części praktycznej. Podczas niej natomiast są analizowane umiejętności danej osoby pod względem prowadzenia pojazdu, ale także i dogłębnej wiedzy w zakresie obchodzenia się z nim, zasad BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *