Kurs przeciwpożarowy – punkt obowiązkowy

Często zapominamy o tym, że niebezpieczeństwo może nas zastać dosłownie wszędzie. Spod tej reguły nie są wyjęte również zakłady pracy, które są zobowiązane o dbałość o bezpieczeństwo swoich pracowników. W tym celu zakłady często organizacują dla zatrudnionych zajęcia dot. Bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie: BHP). Ich zadaniem jest przygotowanie ludzi do sprawnej i bezpiecznej pracy danego zakładu oraz przeszkolenie ich do prawidłowego postępowania w razie zagrożenia zdrowia lub życia.

Dlaczego kurs przeciwpożarowy powinien zostać przeprowadzony w każdym zakładzie pracy?

Jednym z najważniejszych elementów szkolenia BHP jest kurs przeciwpożarowy. Obejmuje on nie tylko instruktaż prawidłowej ewakuacji, ale skupia się również na nauce skutecznej profilaktyki i używania przyrządów gaśniczych, takich jak koc gaśniczy, różne rodzaje gaśnic, czy hydranty z wężami, które znajdują się w oznaczonych skrzynkach. Szkolenie z postępowania pracowników w razie pożaru stanowi dla nich również rodzaj pewnego przygotowania mentalnego. Dzięki dyskusjom i ćwiczeniom, nasi podwładni nie wpadną w panikę w wypadku wystąpienia poważnego niebezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – będą w stanie działać w sposób spokojny, opanowany i metodyczny, co w skrajnych przypadkach może nawet skutkować ocaleniem czyjegoś życia lub zdrowia. Tego typu szkolenia przydadzą się zatem w każdym zakładzie pracy, bez względu na jego wielkość czy specjalizację.

Jak wygląda standardowy kurs przeciwpożarowy?

Kurs przeciwpożarowy  może składać się z trzech głównych segmentów. Każdy z nich zostanie opisany poniżej.

Wykłady i konwersatoria

Ta część kursu jest prowadzona przez wykwalifikowanych wykładowców. Opiera się ona przede wszystkim na przedstawieniu stosownej prezentacji, oglądaniu filmów instruktażowych oraz dyskusji ze słuchaczami na tematy dot. zachowania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. W zależności od specyfiki kursu, ta część może potrwać od kilku do kilkunastu godzin.

Zajęcia praktyczne

Najczęściej obejmują kurs udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzania resustytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). W ich trakcie nabędziemy umiejętności praktycznych, których nie można posiąść, ograniczając się jedynie do przeglądania książek lub prezentacji. To jednak sprawia, że nie wypadnie nam ona z głowy w razie wystąpienia poważnego zagrożenia.

Kurs zdalny (e-learning)

Jest to dobra propozycja dla pracodawców, którym zależy na dobry wyszkoleniu swoich podwładnych, przy jednoczesnym uniknięciu odrywania ich od pracy. Uczestnictwo w kursie opiera się na przeglądzie prezentacji i filmów oraz na wypełnianiu uprzednio przygotowanych testów. Jest to metoda niezwykle sprawna, szybka, efektywna i bardziej interesująca dla samych uczestników zajęć.

Zadbaj o prawidłowe wyszkolenie swoich pracowników

Jak Państwo mogli przekonać się na podstawie wyżej wymienionych argumentów, kurs przeciwpożarowy jest niezwykle ważnym elementem wyedukowania każdego pracownika. Jego wykonanie podniesie poziom bezpieczeństwa w zakładzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *