Kiedy trzeba przeprowadzić szkolenie BHP dla nowego pracownika?

Aby rozpoczać pracę, pracownik musi posiadać nie tylko wymagane kwalifikacje, ale również musi zostać zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika jeszcze przed dopuszczeniem go do wykonywania powierzonych obowiązków. Porozmawiajmy o tym, kogo obowiązuje szkolenie bhp.

Podczas szkolenia BHP pracownik musi zostać zaznajomiony z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie pracy, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków związanych z pracą na powierzonym stanowisku.

W wyniku szkolenia BHP pracownik musi posiąść wiedzę na temat:

  • pierwszej pomocy podczas wypadków mogących zdarzyć się podczas wykonywanej pracy
  • postepowania w sytuacji kryzysowej (np. podczas pożaru)
  • bezpiecznego dla siebie oraz innych pracowników wykonywania obowiązków

Pracownik podczas kursu BHP musi również otrzymać informację o zagrożeniach mogących pojawić się w konkretnym środowisku pracy oraz o sposobach zapobiegania ich wystąpieniu. Po zakończonym szkoleniu obowiązkiem pracownika jest pisemne potwierdzenie odbytego szkolenia. Pracodawca ma obowiązek umieścić informację o szkoleniu BHP w aktach osobowych konkretnego pracownika. Jest on zobowiązany również do przeprowadzenia szkolenia dla każdego przyjmowanego pracownika. Szkolenia odbywają się podczas godzin pracy, a ich koszt w calości pokrywa pracodawca.

Szkolenie BHP: kiedy pracownik nie musi go odbywać?

Pracownik nie musi odbywać szkolenia wyłącznie w jednym przypadku: kiedy podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował wcześniej u danego pracodawcy. Taka sytuacja może pojawić się np. podczas zmiany typu umowy, na podstawie której dany pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą. W każdej innej sytuacji, Kodeks Pracy zakazuje dopuszczenia do pracy pracownika, który wcześniej nie odbył szkolenia z zasad higieny i bezpieczeństwa pracy lub obowiązkowego szkolenia okresowego.

Kiedy należy przeprowadzić kurs BHP?

Szkolenie bhp powinno odbyć się pierwszego dnia pracy, jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika. Wynika to z art. 2373 § 2 k.p., w myśl którego do obowiązków pracodawcy należy dokładne przeszkolenie pracownika, zanim rozpocznie on wykonywanie swoich obowiązków. Jeżeli zaniedbamy zapewnienie szkolenia BHP pracownikom, narażamy się na bardzo wysokie kary oraz dodatkowe koszty w przypadku wystapienia wypadku lub sytuacji kryzysowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *