Jakie są formy szkoleń BHP?

Kurs BHP Gdynia – zapewnij swoim pracownikom szkolenia BHP! Trzeba zaznaczyć, że szkolenia BHP mogą być realizowane w różnych formach. Przede wszystkim zależy to od rodzaju stanowiska zajmowanego przez pracowników w konkretnym przedsiębiorstwie lub firmie. Jakie wyróżniamy rodzaje szkoleń BHP? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Rodzaje szkoleń BHP

Trzeba podkreślić, że wyróżniamy 4 główne rodzaje szkoleń. Jednym z nich jest instruktaż. Trzeba podkreślić, że taka forma szkolenia trwa nie krócej niż 90 minut. Warto zaznaczyć, że uczestnicy takiej formy szkolenia BHP podtrzymują posiadaną wiedzę, a także zdobywają nowe kwalifikacje, które pomagają im pracować bezpieczniej na swoim stanowisku. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jak należy zachowywać się w konkretnym zakładzie, aby nie naruszać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs BHP Gdynia jest kolejną formą szkoleniową.

Czym się charakteryzuje? Kurs BHP Gdynia to forma, która trwa nie mniej niż 15 godzin lekcyjnych. Trzeba podkreślić, że taki wariant składa się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Kurs BHP Gdynia pozwala uzyskać, zaktualizować albo uzupełnić wiedzę. Dzięki temu takie osoby doskonale wiedzą co robić, aby nie narażać swojego zdrowia i życia, a także współpracowników – w trakcie realizowania codziennych czynności.

Warto także wspomnieć o seminarium. To forma szkolenia trwająca minimum 5 godzin lekcyjnych. Podobnie jak kurs BHP Gdynia tutaj także mamy do czynienia z zajęciami, które mają na celu zdobyć lub uzupełnić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ostatnią formą szkolenia BHP jest samokształcenie kierowane. Na czym polega ten wariant? Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której organizator szkolenia przekazuje uczestnikom materiały – najczęściej drogą internetową. Te osoby powinny samodzielnie zdobyć i zaktualizować wiedzę na temat prawidłowego postępowania w konkretnym zakładzie – zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście takie osoby mogą liczyć na to, że uzyskają pomoc od wykładowców, jeśli pewne kwestie nie będą dla nich do końca zrozumiałe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *