Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w kursie BHP?

Coraz częściej piszą do nas pracodawcy z jednym i tym samym pytaniem. Dotyczy ono pracowników, którzy wprost odmawiają uczestnictwa w szkoleniach BHP, organizowanych przez ich zakład pracy. Czy mają do tego prawo? Oni sami najczęściej powołują się na swoją wolność osobistą i brak jakiegokolwiek prawa, które może ich zmusić do robienia czegoś wbrew sobie. A jak jest w rzeczywistości? Czy pracodawca rzeczywiście jest zdany na łaskę i niełaskę swoich pracowników, którzy nie uczestnicząc w kursach BHP, świadomie narażają swoje życie i zdrowie, a tym samym ściągają na pracodawcę widmo kar?

 

Pamiętaj, że kursy bhp są obowiązkiem pracodawcy i pracownika

 

Kodeks pracy jasno precyzuje wszystkie obowiązki, które musi spełnić osoba zatrudniająca pracowników. Dostarczenie im odpowiedniego stroju służbowego, narzędzi pracy, a także uczestnictwo w zajęciach i kursach podnoszących kwalifikacje, jak również umożliwiających pracę zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Za to ostatnie mają odpowiadać właśnie szkolenia z zakresu BHP, organizowane cyklicznie co kilka lat.

 

Pojawia się zatem pytanie, jak należy zdyscyplinować pracowników, aby nie odmawiali uczestnictwa w kursie BHP, który dla nich zorganizowałeś. Wykluczając wszystkie losowe wypadki, takie jak choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim czy wcześniej zaplanowany długi urlop, to pracownicy mają obowiązek tego, aby brać udział w szkoleniach. W przeciwnym wypadku pracodawca może nie dopuścić takiej osoby do jej stanowiska pracy, powołując się na stosowne zapisy w kodeksie prawa.

 

Pracownik ignorując kursy bhp, jest na drodze do zwolnienia dyscyplinarnego

Innym argumentem, który może przemówić do wyobraźni nieposłusznych pracowników, jest widmo zwolnienia dyscyplinarnego. Nie jest ono tak nieprawdopodobne, jak może się wydawać. Odmawiając wykonania polecenia służbowego, a takim właśnie jest oddelegowanie pracownika na kurs BHP, dokonuje on łamiącego naruszenia umowy o pracę. Może to być wystarczającym powodem do tego, by taka osoba została dyscyplinarnie zwolniona w trybie natychmiastowym.

 

Na pocieszenie mamy dobrą wiadomość. Coraz większa liczba pracowników jest świadomych tego, że zajęcia i szkolenia BHP organizowane są właśnie dla ich dobra. Dlatego raczej nie stwarzają oni trudności w tym, aby zostały zorganizowane i aktywnie biorą w nich udział. Przypadki odmowy uczestnictwa w nich zdarzają się bardzo rzadko i mają charakter incydencjalny. Pomimo tego, pracodawca powinien wiedzieć, jakie ma środki i możliwości przeciwdziałania takim rzeczom, oczywiście wszystko w granicach prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *