Co ile lat należy przeprowadzić kurs BHP?

Szkolenia BHP są niezbędne na każdym stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawców jest odpowiednie przeszkolenie zatrudnianych pracowników, nie tylko pod katem zakresu ich obowiązków, ale także w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie bhp co ile lat?

Jak często trzeba wykonać szkolenie BHP?

Szkolenie bhp co ile lat? Częstotliwość wykonywania szkolenia, jego zakres oraz forma, są zależne od danego stanowiska pracy. Powinno być ono systematycznie powtarzane przez cały okres trwania zatrudnienia, pozwalając na odświeżenie wiedzy w tym zakresie i zapoznanie ze zmianami, które pojawiły się po dacie poprzedniego kursu.

Szkolenia BHP należy wykonywać według poniższego harmonogramu:

  • Szkolenia w formie instruktażu na stanowisku pracy, trwające co najmniej 360 minut, są obowiązkowe co roku dla stanowisk robotniczych. Szczególnie niebezpiecznych. Oraz raz na trzy lata dla standardowych miejsc pracy robotników.
  • Szkolenia, przeprowadzane jako kurs lub samokształcenie kierowane, o długości 720 minut, przeprowadzane co 5 lat, są wymagane dla pracodawcy oraz osób kierujących innymi pracownikami, a także dla pracowników inżynieryjno-technicznych, projektantów i konstruktorów. Pracownicy, narażeni na czynniki niebezpieczne lub uciążliwe dla zdrowia, muszą wykonać kurs okresowy o długości 360 minut w odstępach pięcioletnich. Szkolenie co 5 lat jest także dedykowane dla pracowników służby BHP, których obowiązuje minimalny czas kursu w wysokości 1440 minut.
  • Szkolenia, odbywane co 6 lat w formie kursu lub samokształcenia trwającego 360 minut, są przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w przedsiębiorstwach należących do kategorii wyższej niż trzecia.
  • Pracownicy administracyjno-biurowi, zatrudnieni w firmach poniżej 3 kategorii, nie mają obowiązku uczestnictwa w okresowych szkoleniach BHP.

Przepisy BHP wyraźnie określają częstotliwość i czas trwania szkoleń, wymaganych dla danego stanowiska. Mają one odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, oraz być przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, co jest gwarancją skutecznego przekazania wiedzy istotnej dla bezpiecznego i zdrowego świadczenia pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *