Jak zabezpieczyć pracę na dachu?

Roboty na dachach realizowane są przede wszystkim na wysokości, a dodatkowo nierzadko na nachylonej powierzchni. Pracownicy nierzadko przebywają w pobliżu krawędzi dachów, jak i niepodlegających zabezpieczeniu otworów dachowych, co generuje spore zagrożenie. Brak odpowiedniego rozpoznania takich zagrożeń, zlekceważenie istniejącego ewidentnie ryzyka, jak i brak zastosowania się do poleceń przełożonych, doprowadzić może do poważnych sytuacji, włącznie ze śmiercią.

Konieczne środki wykorzystywane podczas pracy na dachach

Alarmujące nas statystyki, jak i coraz częściej występujące upadki z wysokości mające miejsce w czasie wykonywania różnego rodzaju prac w pobliżu krawędzi dachowych, które są aż jedną trzecią wszelkich wypadków podczas pracy, świadczą tylko o tym, iż typy zastosowanych zabezpieczeń, nie są odpowiednie. Jakie zatem działania warto będzie podejmować, ażeby nasze zdrowie i życie było w pełni zabezpieczone? Aby każdy pracownik miał zapewniony psychiczny komfort?

Złamania żeber, urazy głowy, urazy kręgosłupa, jak i rozległe obrażenia w zakresie wewnętrznych narządów, to wyłącznie wybrane spośród obrażeń powstających w wyniku upadków z dużej wysokości. Na szczęście można tego skutecznie unikać (albo chociaż ograniczać ryzyko występowania takich zdarzeń). W jaki sposób? Przy pomocy właściwie wybranych środków do indywidualnej ochrony, jak i tych służących do zbiorowej ochrony. Jakie rodzaje zabezpieczeń warto będzie zastosować w takiej sytuacji? Na te pytania, postaramy się odpowiedzieć w dalszej części tego artykułu.

Jak zabezpieczyć pracę na dachu

Wchodzenie i schodzenie z dachu

Wchodzenie oraz schodzenie z dachu, może się odbywać poprzez:

  • mechaniczne środki transportowe, takie jak chociażby podnośniki hydrauliczne,
  • drabiny, których stosowanie powinno zostać ograniczone do wykorzystywania podczas krótkotrwałych prac oraz przy pokonywaniu niezbyt zauważalnych różnic w poziomach,
  • rusztowanie wieżowe mobilne albo stojakowe,
  • rusztowania montowane w miejscach przeprowadzania dachowych robót, przy wydzielonym komunikacyjnym pionie.

Środki służące do ochrony zbiorowej

Celem zabezpieczania osób pracujących na dachach przed upadkami z wysokości, trzeba przede wszystkim zastosować środki do zbiorowej ochrony. Zaliczamy do nich między innymi rusztowania ochronne czy balustrady.

Środki służące do ochrony indywidualnej

Zastosowanie środków służących do indywidualnej ochrony, takich jak chociażby szelki bezpieczeństwa będzie dopuszczalne, kiedy nie istnieje opcja zastosowania środków do zbiorowej ochrony. Użycie indywidualnych ochron wymaga sporej odpowiedzialności, jak i dyscypliny ze strony osób pełniących zawodowe obowiązki czy też ciągłego nadzorowania.

Przepisy BHP odnośnie pracy na wysokości

Zabezpieczenia przed ewentualnymi upadkami z wysokości, określone zostały bardzo dokładnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy w czasie wykonywania robót o charakterze budowlanym. Wydany już jakiś czas temu dokument, podkreśla nie tylko w stanowczy sposób obowiązki leżące gestii pracodawców. Wymienia także  jakiego typu środki ochronne można zastosować w czasie prac prowadzonych na dachach.

Jakie obowiązki mają pracodawcy względem pracowników pracujących na wysokości?

Jednym spośród obowiązków, które leżą po stronie wykonawców będzie opracowanie instrukcji co do bezpiecznego wykonywania pracy.  Zawarty zostanie w niej podział imienny prac, kolejność wykonywania zadań. Znajdzie się tam też dokładne omówienie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wymaganych podczas wybranych zadań. Konieczne jest znajomienie z jej treścią każdego pracownika mającego pełnić obowiązki zawodowe na dachu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *