Jak przebiega egzamin na wózki widłowe?

Pracownicy posiadający uprawnienia do obsługi wózków widłowych są obecnie poszukiwani przez firmy transportowe, właścicieli magazynów przemysłowych czy też galerie handlowe. Ze względu na duże zapotrzebowanie na takich specjalistów, jak i również dobre zarobki, wiele osób planuje przystąpić do kursu na wózek widłowy, który kończy się egzaminem. Czy jednak każda osoba może się na niego zapisać? Jakie rodzaje uprawnień na wózki widłowe można zdobyć? Jak przebiega sam egzamin? Tego wszystkiego można dowiedzieć się poniższego artykułu.

Uprawnienia na wózek widłowy – które wybrać?

Aby móc przystąpić do kursu na wózek widłowy, trzeba być osobą pełnoletnią, posiadającą minimum podstawowe wykształcenie. Istotny jest również ogólny stan zdrowia i sprawność psychoruchowa, które są weryfikowane na podstawie badań. Uzyskując zgodę na uczestniczenie w kursie, trzeba wybrać jedną z kategorii, w której chcemy pracować w przyszłości. Każda z nich umożliwia poruszanie się innymi pojazdami. Należy zatem dobrze przemyśleć tę kwestię i podjąć decyzję dotyczącą tego, jakie uprawnienia chcemy posiadać oraz które z nich będą dla nas najbardziej przydatne.

Pierwszą kategorią jest I WJO, będąca kategorią nadrzędną. Umożliwia ona obsługiwanie wszystkich rodzajów wózków, również tych specjalizowanych. Nielimitowany jest również udźwig wózka, wysokość jego podnoszenia oraz typ napędu.

Druga kategoria to II WJO – dająca nieco węższy zakres możliwości. Posiadając ją można obsługiwać jedynie wózki jezdniowe. Inne specyfikacje dotyczące udźwigu, napędu i podnoszenia, pozostają bez zmian.

Kategoria III WJO daje najmniejsze możliwości prowadzącemu. Może on obsługiwać jedynie wózki jezdniowe, których kierowanie nie wymaga aby operator znajdował się na pojeździe lub też wewnątrz. Ogólnie zatem ujmując nie można poruszać się wózkami z kabiną oraz podestem. Wszystkie inne kwestie natomiast są bez zmian.

Egzamin na wózki widłowe dotyczący każdej z tych kategorii, przebiega zatem nieco inaczej. Różnice głównie pojawiają się w części praktycznej, ale również i teoretycznej, o których więcej informacji znajduje poniżej.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Odbycie kursu nie gwarantuje żadnych uprawnień. Można je uzyskać dopiero przystępując do egzaminu. Taki egzamin na wózki widłowe przeprowadzany jest przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej części zdający otrzymuje 5 pytań. Musi odpowiedzieć na 3 poprawnie, aby móc przejść do kolejnego etapu. Praktyka natomiast obejmuje sprawdzenie, jak egzaminowany radzi sobie w bezpośrednim kontakcie z pojazdem.

Egzamin na wózek widłowy bez kursu

Teoretycznie egzamin na wózek widłowy nie wymaga tego, aby osoba wcześniej brała udział w specjalistycznym kursie, przeprowadzonym przez wykwalifikowany ośrodek. Jednak ze względu na specyfikację tych urządzeń i ogólną wiedzę jaką trzeba zdobyć, warto na taki egzamin przyjść w pełni przygotowanym. Wcześniejsze doświadczenie zdobyte chociażby w pracy, w której uprawnienia nie były wymagane, może nie być wystarczające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *