Jak często trzeba robić kurs BHP?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pracodawcy mają obowiązek brać udział, a także organizować szkolenia BHP. Termin ten nie charakteryzuje się jednak jednolitością dla wszystkich branż. Jak często trzeba robić kurs BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami? Kwestie te zostaną szerzej omówione w niniejszym artykule.

Kurs BHP – jak często trzeba wykonywać?

Termin ten określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., raz w roku powinno odbywać się szkolenie dla robotników, których funkcje wiążą się z najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia. Jeśli chodzi o pozostałe osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, powinny przejść przez taki cykl wykładów co 3 lata. Grupa, w której znajdują się pracodawcy, kadry kierownicze, inżynierowie, czy technolodzy, weterynarze i nauczyciele – oni powinni wykonywać kurs BHP nie rzadziej niż co 5 lat. Osoby, które w pracy kierują innymi pracownikami, są zobowiązane wykonać pierwszy taki kurs do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia, a inni pracownicy mają na to 12 miesięcy od chwili, w której zostały zatrudnione. Szkolenie robotników powinno zakładać instruktaż trwający odpowiednio 8 godzin lekcyjnych.

Jak widać, terminy te są różne i uzależnione od konkretnie wykonywanego stanowiska, a także pozycji w hierarchii pracowniczej. Na pracodawcy spoczywa obowiązek wysyłania swoich pracowników na szkolenia, jak również sam musi pamiętać, by co 5 lat samemu wziąć udział w takim kursie BHP.

Szkolenie BHP – kiedy organizować?

Jak często organizować kursy BHP? Pracodawcy zobowiązano do organizowania cyklicznie szkoleń BHP. Należy o tym pamiętać szczególnie w momencie zatrudnienia nowego pracownika. Wówczas powinien on odbyć niezwłocznie wstępne szkolenie z zakresu BHP. Jedyny wyjątek to sytuacja, w której pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował wcześniej. Taki kurs pracodawca może zorganizować w formie stacjonarnej, np. w biurze, lub sali konferencyjnej, w zależności od ilości pracowników. Wówczas powinna się odbyć część teoretyczna obejmująca szczegółowe wykłady, a także sprawdzenie wiedzy przekazanego na kursie. Test ma za zadanie sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy przez osoby biorące udział w kursie. Takie szkolenie BHP może również zostać zorganizowane w formie elektronicznej. To zdecydowanie bardziej wygodne rozwiązanie, kiedy pracowników jest wielu, często wyjeżdżają w delegacje i nie ma ich w siedziby firmy. Wówczas można ułatwić im to zadanie, umożliwiając wykonanie kursu BHP na platformie e-learningowej.

Szkolenia BHP – o czym pamiętać?

Jak widać, szkolenia BHP powinny się odbywać w określonych odstępach czasowych dla różnych branż i stanowisk pracy. Czas ten różnicuje się także ze względu na wysokość pełnionej funkcji w firmie. To właśnie na pracodawcach spoczywa obowiązek, by kierować swoich pracowników na szkolenia BHP. Sami również muszą je wykonywać w określonych dla nich terminach. Należy pamiętać o tych terminach i przestrzegać ich w swojej działalności. Dzięki temu unika się kar za niedotrzymanie ich i brak ważnego szkolenia pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *