Dla kogo szkolenie BHP?

W przedsiębiorstwach organizuje się coraz więcej różnego rodzaju szkoleń, co jest oczywiście z pożytkiem dla pracowników, którzy bardzo często podejmują pracę w danym zakładzie właśnie z myślą o tym, by mogli się dalej rozwijać. Niektóre kursy i szkolenia są wręcz obowiązkowe i nie można z nich zrezygnować, o czym pracodawcy muszą pamiętać, kiedy witają nową osobę w swoich szeregach. Szkolenie BHP jest właśnie tym, jakiego pracownik nie może wręcz opuścić.

 

Szkolenie BHP – wstępne i okresowe

 

Jeśli chodzi o ten typ szkoleń, to można je podzielić na wstępne i okresowe. Szkolenie BHP jest obowiązkowe, jednak istnieją pewne wyjątki od reguły. Mianowicie do okresowego szkolenia BHP  nie musi przystępować ten pracownik, który już je odbył, na przykład we wcześniejszym zakładzie pracy, w jakim był zatrudniony, nim przeszedł do obecnej firmy, w jakiej otrzymał angaż. Inną sytuacją, kiedy pracownik nie musi odbywać takiego szkolenie jest zdarzenie, kiedy odbył on już taki kurs BHP będąc zatrudnionym na innym stanowisku.

 

Przeważnie jednak jest tak, że szkolenie BHP jest organizowane dla wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy jest ono wstępne, czy okresowe. Może jednak zdarzyć się taka okoliczność, kiedy pracownik w dniu, w którym odbywa się szkolenie, będzie akurat mieć innego rodzaju szkolenie. W takiej sytuacji termin takiego kursu zostanie odroczony, ale nie oznacza to, że pracownik nie będzie musiał już podchodzić do takiego szkolenia, gdyż w dalszym ciągu ono obowiązuje.

Zaplanuj szkolenie BHP w swojej firmie razem z bhp-praktyk.pl!

Jeśli chodzi o okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to jest ono organizowane w przedsiębiorstwie co pewien czas. Terminarz takich szkoleń będzie uzależniony najczęściej od tego, jak niebezpieczna jest praca wykonywana na danym stanowisku pracy, bądź też w całym zakładzie. Jeżeli pracownik jest na przykład zatrudniony w hali produkcyjnej, gdzie występują duże zagrożenia zdrowia i życia, wówczas takie szkolenie jest organizowane zazwyczaj co rok. Natomiast pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowisku robotniczym, muszą przejść szkolenie okresowe raz na trzy lata.

Ci zaś, którzy są zatrudnieni na wyższych stanowiskach, w tym pracownicy administracyjno-biurowi mogą spodziewać się, że szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przeprowadzane raz na sześć lat. Z kolei inżynierowie, brygadziści, majstrzy i osoby, które organizują szkolenia BHP, będą musieli przejść przez takie szkolenia raz na pięć lat. Jak więc można zauważyć, szkolenia tego typu są organizowane tak często, jak wymaga tego środowisko pracy, w jakim pracuje dany zatrudniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *