Na czym polega kurs BHP Gdynia?

Na zakładach pracy spoczywa prawny obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w kursie BHP. Nie mogą oni przystąpić do pracy o podwyższonym ryzyku, jeśli nie zostaną wcześniej profesjonalnie przeszkoleni. Co należy wiedzieć o kurs BHP Gdynia?

Obowiązkowy kurs BHP Gdynia

Przede wszystkim, należy podkreślić, że kurs BHP Gdynia w przypadku nowo przybyłych do zakładu pracowników jest obowiązkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany pracownik dokładnie te same czynności wykonywał już wcześniej w poprzedniej pracy. Jednakże, brak obowiązku nie oznacza wcale, że w takiej sytuacji nie należy przeprowadzać szkolenia. Kurs BHP Gdynia warto zorganizować także u pracowników z doświadczeniem, chociażby po to, aby przypomnieć im przepisy BHP, które na pewno częściowo już zapomnieli. Nie bez powodu zresztą, również u stałych pracowników, zatrudnionych od dłuższego czasu, okresowo przeprowadza się kurs BHP. Jest to szkolenie uzupełniające, mające na celu utrwalanie zasad w pamięci pracowników.

Jeśli chodzi o wstępny kurs BHP Gdynia, który pracownik przechodzi zaraz po zatrudnieniu, najczęściej podzielony jest on na dwie części. Nie może się rzecz jasna obyć bez części teoretycznej. W czasie jej trwania pracownikowi przekazuje się wszelkie informacje odnośnie zasad i przepisów zapisanych w polskim prawie jak i w regulaminie danego zakładu pracy czy hali w której pracuje. Dopiero, gdy szkoleniowiec ma pewność, że pracownik zapamiętał przepisy i wie jak postępować zgodnie z nimi, przechodzi do kolejnego etapu.

W tej części kursu BHP Gdynia szkoleniowiec przekazuje pracownikowi wiedzę praktyczną. Polega to na zademonstrowaniu mu czynności, które będzie musiał wykonywać. Istotnym wymogiem jest pokazanie wszystkich czynności, nawet tych, które pracownik będzie musiał wykonywać tylko sporadycznie.

Odpowiedzialność za kurs BHP Gdynia brać powinni tylko fachowcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Dlatego też, zakłady najczęściej zlecają przeprowadzanie szkoleń profesjonalnym firmom zatrudniającym odpowiednio wykształconych specjalistów z zakresu BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *